Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37726
Title: Простір як наратив національної ідентичності народу черокі у романі Діани Глансі "Відштовхуючи ведмедя. Роман про Стежину сліз"
Other Titles: Space as national identity narrative in "Pushing the bear. A novel of trail of tears" by Diane Glancy
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Keywords: просторова ідентичність
черокі
Стежина сліз
індіанці
корінні народи Північної Америки
національна ідентичність
пространственная идентичность
чероки
тропа слез
индейцы
коренные народы Северной Америки
национальная идентичность
spatial identity
cherokee
Trail of Tears
Indians
Native Americans
national identity
Issue Date: 2018
Publisher: Закарпатські філологічні студії, випуск 5, том 2, м.Ужгород, Ужгородський національний університет, 2018. - с.151-157
Abstract: Мета статті полягає в окресленні літературно-художніх нюансів усвідомлення концепту простір у світогляднй парадигмі народу черокі на прикладі роману Діани Глансі "Відштовхуючи ведмедя. Роман про Стежину сліз". Авторка доводить, що просторова ідентичність черокі формувалася на основі спільних територій, не останню роль відігравав в цьому і регіональний первень, базований на певній системі цінностей.
Цель данной статьи заключается в определении литературно-художественных нюансов осознания концепта пространство в мировоззренческой парадигме народа чероки на примере романа Дианы Гланси "Отталкивая медведя. Роман о Тропе слез". Автор доказывает, что пространственная идентичность чероки сформировалась на основании совместной территории, не последнюю роль в этом процессе сыграла и региональная составляющая.
The purpose of the paper is to outline the literary nuances of the understanding of spaciousness concept in the ideological paradigm of Cherokee people through the lens of "Pushing the Bear. A Novel of Trail of Tears" by Diane Glancy. The author argues that Cherokee's spatial identity was formed on the basis of common territories, based on a certain system of values.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37726
ISSN: 2524-0390
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НацідентиччерокіГлансі Стежинасліз.pdfстаття435 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.