Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37522
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»)
Authors: Хоменко-Семенова, Леся Олексіївна
Keywords: самостійна робота
Issue Date: May-2016
Publisher: Вісник Національного авіаційного університету
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія;1 (8)
Abstract: У статті робиться спроба схарактеризувати особливості організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей із навчальної дисципліни «Психологія ділового спілкування». Автор доводить, що самостійна робота студента має бути спрямована на засвоєння змісту навчального матеріалу з кожної дисципліни, на розвиток таких рис особистості, як здібність організовувати й реалізовувати свою діяльність без стороннього керівництва й допомоги. Науково організована самостійна робота обумовлює активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей; навчає самостійно працювати з науково-технічною та методичною літературою, здобувати необхідні знання, набувати практичні вміння й навики для формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37522
Appears in Collections:Наукові статті кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хоменко-Семенова Л. - 2016.docxСтаття28.82 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.