Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37456
Title: ВРАХУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ
Authors: Помиткіна, Любов Віталіївна
Keywords: психофізіологія особистості
компетентність фахівця
Issue Date: 2018
Abstract: Основною ідеєю компетентнісного підходу вчені та практики (Р.С.Гуревич, 2014, А.В.Хуторський, 2013, В.Д.Шадриков, 2006) вважають реалізацію діяльнісного характеру змісту освіти, у результаті якої той, хто навчається, перетворюється із об’єкта на суб’єкт навчання, розвиває себе як особистість. У процесі фахової підготовки за компетентнісного підходу увага акцентується на практичну складову освіти, що передбачає необхідність використання знань під час вирішення нестандартних ситуацій у професійній діяльності. З позицій компетентнісного підходу рівень освіти дорослої людини має визначатися її здатністю розв’язувати проблеми різної складності на основі наявних знань та досвіду. У процесі реалізації компетентнісного підходу в навчанні у людини повинні бути сформовані професійні компетентності, які забезпечать їй можливість зайняти належне місце на сучасному ринку праці
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37456
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВРАХУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ.pdfСтаття на тему: "ВРАХУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ"293.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.