Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37317
Title: Метод для отримання множини показників якості архітектури програмного забезпечення
Other Titles: Method for obtaining a set of software architecture quality indicators
Authors: Харченко, Олександр
Боднарчук, Ігор
Галай, Ірина
Keywords: архітектура програмної системи
Issue Date: 4-Dec-2013
Publisher: ТОВ «Толком», м.Львів
Abstract: Запропоновано модель якості архітектури програмних проду ктів на основі характеристики якості стандарту ІБО 25010. Модель якості архітскгури пропонується доповниш не стандартизованими характеристиками перелік яких отримано після аналізу літературних джерел. Для визначення переліку найсуттєвіших показників якості архітектури для заданої проектованої системи пропонується истосовувати метод на основі експертних оцінок, який базується на методі парних порівнянь та методі (ДДУ)
Description: Проекту вання архггекгури програмної системи (ІІС). як елемент жипєвою циклу цієї системи регламенту ється стандартом ІБО 12207 1. Цс стандарт передбачає, що якість ІІС базується на реалізації процесів "забезпечення якості" - використання відповідних стандартів, та Управління якістю" — контроль якості на всіх етапах життєвого циклу (ЖЦ) прої рамної системи. Для архітектури ПС стандартизованої моделі якості не існує 2 І ому у цій роботі пропонується уніфікована модель якості архітектури на основі інтерпретації стандартизованих показників якості системи сюсовно її архітскутри та характеристик, котрі у стандарті ІБО 25010 З не вказані, ате є важливими для розробки архітектури
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37317
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Унів Україна.pdfТези доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Компютерні технології».19.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.