Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36996
Title: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Хайдарі, Наталія Ігорівна
Keywords: автореферат
школи-пансіони «паблік скулз»
Issue Date: 2018
Publisher: ПП Заколодний М. І. Ум. друк. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Замовлення № 362.
Abstract: У процесі інтеграції України до європейського та світового освітнього простору національна система шкільної освіти вимагає значної модернізації, що передбачає розв’язання багатьох складних завдань, одне з яких – виховання еліти нації в умовах нового освітнього середовища. У сучасній українській освіті відбуваються пошуки нових форм і методів освітньої діяльності, які сприятимуть найбільш повному розкриттю потенціалу дитини, її всебічному розвитку як особистості та найвищої цінності суспільства (Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2004 р.), засвоєнню людиною загальнолюдських і національних духовних цінностей, розвитку її талантів, інтелектуальних, творчих здібностей, формуванню важливих для успішної самореалізації компетентностей (Закон України «Про освіту», (2017 р.). Тому актуальною стає проблема належного рівня навчання та виховання в українських закладах середньої освіти, що є запорукою не лише якісної освіти, спрямованої на виховання політичної, культурної та наукової еліти країни, а й якісної елітної освіти як одного з основних каналів рекрутування еліти в сучасному суспільстві.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36996
Appears in Collections:Монографії, автореферати НПП кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khaidari_aref.pdfАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук368.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.