Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36877
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬЦЕВОГО ВДУВУ НА ПАРАМЕТРИ СТУПЕНЯ ОСЬВОГО КОМПРЕСОРА
Other Titles: EXAMINING THE EFFECT OF ANNULAR INJECTION ON THE PARAMETERS OF THE AXIAL COMPRESSOR'S STAGE
Authors: Терещенко, Ю. М.
Дорошенко, К. В.
Ластівка, І. О.
Терещенко, Ю. Ю.
Keywords: моделювання течії, газо- динамічна дія, кільцевий вдув, ступінь ком- пресора, гідравлічні втрати
моделирование тече- ния, газодинамическое воздействие, коль- цевой вдув, ступень компрессора, гидрав- лические потери
Issue Date: 2017
Publisher: Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774
Citation: DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109556
Abstract: Представлено результати чисельного моделювання течії в ступені осьового ком- пресора з кільцевим вдувом газу перед робо- чим колесом. Газодинамічна дія здійснюва- лася при роботі ступеня на границі зриву. Ефективність кільцевого вдуву досліджу- валась при значеннях кута вдуву від 5є до 90є. Результати досліджень показали, що кільцевий вдув дозволяє покращити аеро- динамічні характеристики ступеня ком- пресора Представлены результаты численного моделирования течения в ступени осевого компрессора с кольцевым вдувом газа перед рабочим колесом. Газодинамическое воз- действие осуществлялось при работе сту- пени на границе срыва. Эффективность кольцевого вдува исследовалась при значе- ниях угла вдува от 5є до 90є. Результаты исследований показали, что кольцевой вдув позволяет улучшить аэродинамические характеристики ступени компрессора
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36877
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
4.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.