Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36840
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)". Спеціальність: 231 "Соціальна робота"
Authors: Заслужена, Алла Андріївна
Журавель, Тетяна Валентинівна
Keywords: Навчально-методичний комплекс
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Соціальна робота
НМК
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Складова комплексу: 00. Титульна сторінка 01 Навчальна програма. 02 Робоча навчальна програма (денна форма навачання). 03 Робоча навчальна програма (заочна форма навчання). 04 Рейтингова система оцінювання (денна форма навчання). 05 Рейтингова система оцінювання (заочна форма навчання). 06 Календарно-тематичний план. 07 Методичні рекомендації із самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу (денна форма навчання). 08 Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт (заочна форма навчання). 09 Модульна контрольна робота (приклад). 10 Комплексні контрольні роботи (приклад). 11 Тести з дисципліни (приклад). 12 Додаткові тексти для читання, перекладу та обговорення. 13 Навчально-методичні матеріали з дисципліни.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36840
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_Титульна сторінка.docx169.74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
01_ІМПС_НП.docx1.8 MBMicrosoft Word XMLView/Open
02_ІМПС_РНП_С.doc411.5 kBMicrosoft WordView/Open
03_ІМПС_РНП_З.doc2.35 MBMicrosoft WordView/Open
04_ІМПС_РСО_С.docx46.07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
05_ІМПС_РСО_З.docx42.59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_ІМПС_КТП.docx50.19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
07_ІМПС_МР_СРС_С.doc62 kBMicrosoft WordView/Open
08_ІМПС_МР_КР_З.docx31.61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
09_IМПС _МКР.doc53 kBMicrosoft WordView/Open
10_ІМПС_ККР.docx33.65 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_IМПС_Т.doc66 kBMicrosoft WordView/Open
12_ІМПС_ДТ.doc109 kBMicrosoft WordView/Open
13_ІМПС_НММ.docx33.93 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.