Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36799
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням) Курс – 2,3 РБ –6-051/16–3.1 РБ –6-051/16–3.1 РБ –6-051/16–3.1 РБ –6-072/16–3.1 РБ –6-075/16–3.1 РБ –6-071/16–3.1 РБ –6-076/16–3.1
Other Titles: Навчально-методический комплекс по дисциплине "Иностранный язык" (по профессиональному направлению)
Authors: Давиденко, Тетяна Анатоліївна
Анпілогова, Тетяна Володимирівна
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Зміст СРС над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.
Abstract: Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Зміст СРС над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.
Description: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» Освітній ступінь «Бакалавр» спеціальність: 051 Економіка Спеціалізація (ОП) : Економічна кібернетика Спеціальність: 051 Економіка Спеціалізація (ОП): Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності) Спеціальність: 051 Економіка Спеціалізація (ОП): Міжнародна економіка Спеціальність 071 Облік і оподаткування Спеціалізація (ОП): Облік і аудит Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування Спеціалізація (ОП) : Фінанси і кредит Спеціальність: 075 Маркетинг Спеціалізація (ОП) : Маркетинг Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Спеціалізація (ОП): Підприємницька діяльність в авіації 2, 3 курс РБ –6-051/16–3.1 РБ –6-051/16–3.1 РБ –6-051/16–3.1 РБ –6-072/16–3.1 РБ –6-075/16–3.1 РБ –6-071/16–3.1 РБ –6-076/16–3.1
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36799
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.