Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36011
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Системи активного управління повітряних суден ”
Other Titles: Методические рекомендации для студентов по самостоятельному изучению учебной дисциплины «Системы активного управления воздушных суден"
Authors: Філяшкін, М.К.
Keywords: Автоматичне керування рухом; літальні апарати; математичне моделювання; критерії стійкості та керованості; центр мас.
Автоматическое управление движением; летательные аппараты; математическое моделирование; критерии устойчивости и управляемости; центр масс.
Issue Date: Apr-2018
Abstract: Надаються загальні методичні вказівки, список літератури, перелік лабораторних робіт та контрольні питання з курсу “ Системи активного управління повітряних суден”. Призначені для студентів зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
Предоставляются общие методические указания, список литературы, перечень лабораторных работ и контрольные вопросы по курсу "Системы активного управления воздушных судов". Предназначены для студентов по специальности 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии".
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36011
Appears in Collections:НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з навчальних дисциплін кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка самост вивч дисц.pdfМетодичні матеріали самостійного вивчення дисципліни463.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.