Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35929
Title: Дослідження і моделювання нанорозмірних модуляторів
Authors: Азнакаєва, Діана Емірівна
Keywords: нанорозмірні електрооптичні модулятори
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Азнакаєва Д. Е. Дослідження і моделювання нанорозмірних модуляторів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. – Національний авіаційний університет, Київ, 2018. У дисертаційній роботі представлені нові результати в області оптоелектронних додатків для побудови нанорозмірних електрооптичних модуляторів для радіотехнічних пристроїв. Новизна роботи полягає у дослідженні, моделюванні та виготовленні високоефективних, високопродуктивних широкосмугових, а також вузькосмугових електрооптичних наномодуляторів на основі графена та інших двовимірних наноматеріалів. Досягнуто модуляцію світла від ближнього інфрачервоного до видимого діапазону довжини хвиль з надзвичайно низькими електричними напругами на затворі. Розроблені у дисертаційній роботі електрооптичні наномодулятори досягли глибини модуляції в режимі передачі 30% на довжині хвилі випромінювання у 1,1 мкм. Новизна дисертаційної роботи полягає також у створенні нової технології для побудови захисного графенового бар’єру зразків міді та срібла для захисту їх плазмонних характеристик. Експериментально та теоретично встановлено, що застосування моно- або двошарового графена захищає мідь та срібло від окиснення та деградації їх плазмонних властивостей.
Description: Азнакаєва Д. Е. Дослідження і моделювання нанорозмірних модуляторів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35929
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.08

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертация Азнакаєва .pdfДисертація, Азнакаєва 4.77 MBAdobe PDFView/Open
Автореферат Азнакаєва.pdfАвтореферат, Азнакаєва 505.79 kBAdobe PDFView/Open
Відгук наукового керівника.pdf559.49 kBAdobe PDFView/Open
Видгук Уварова.pdf305.34 kBAdobe PDFView/Open
Видгук Рапопорта.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.