Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35782
Title: МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ Практикум
Authors: Жук, П.Ф.
Keywords: Алгебра висловлювань, Числення предикатів, Метод резолюцій
Issue Date: 2014
Publisher: НАУ
Citation: Жук П.Ф. Математична логіка та теорія алгоритмів : практикум / уклад.: П. Ф. Жук – К. : НАУ, 2014. – 21 с.
Series/Report no.: Д 50;
Abstract: Містить методичні рекомендації до практичних занять, що сприяють кращому засвоєнню студентами теоретичного курсу навчальної дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів», формуванню в них відповідних вмінь і навичок розв’язання типових завдань з логіки та числення висловлювань і предикатів, формальних моделей алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій, застосування методів математичної логіки та теорії алгоритмів у галузі прикладної математики. Для кожного практичного заняття викладено посилання на теоретичні відомості, наведено методи і приклади розв’язання типових завдань, сформульовано перелік завдань для самостійного виконання. Для студентів спеціальності 6.040301 «Прикладна математика».
Description: Практикум «Математична логіка та теорія алгоритмів» призначено для студентів спеціальності "Прикладна математика". Він цілком відповідає програмі навчальної дисципліни, містить методичні вказівки за всіма темами курсу та значну кількість прикладів розв’язання типових задач. Для ефективного використання практи-куму в навчальному процесі студент повинен для кожного практи-чного заняття засвоїти вказаний там теоретичний матеріал, уважно розібрати типові приклади розв’язання задач, наведені в практику-мі, та самостійно розв’язати контрольні завдання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35782
ISSN: УДК 517.9(076)
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум МЛТА.pdf434.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.