Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35699
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь»
Authors: Жук, П.Ф.
Keywords: група перетворень
Issue Date: 2017
Publisher: НАУ
Citation: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь»- НАУ, 2017
Series/Report no.: Індекс НМ-14-113/16-2.1.6;
Abstract: Навчальну програму дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НМ-14-113/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 113 «Прикладна математика», спеціалізація «Прикладна математика» та відповідних нормативних документів.
Description: Навчальна програма навчальної дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі прикладної математики. Метою викладання дисципліни є: - засвоєння основних методів групового аналізу диференціальних рівнянь та виявлення груп симетрій їх розв’язків; - формування у студентів логічного та алгоритмічного мислення, необхідного для розв’язання теоретичних та практичних задач за фахом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35699
ISSN: СМЯ НАУ НП 14.01.07-01-2017
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_ДРДР_2016_Жук.pdf386.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.