Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35298
Title: ККР_Трансфер технологій в економіці
Authors: Полоус, Ольга Вікторівна
Keywords: ККР_Трансфер технологій в економіці
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Комплексні контрольні роботи рецензовані випусковою кафедрою економіки повітряного транспорту спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка»
Description: Розроблений пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Трансфер технологій в економіці» складено у відповідності до робочої навчальної програми з дисципліни, містить 30 варіантів практично рівнозначних за складністю робіт та дозволяє перевірити весь комплекс знань та умінь, які вимагає навчальна програма курсу. Кожний варіант складається з трьох завдань, які в повній мірі визначають рівень підготовки. Аналіз питань свідчить про те, що вони відповідають вимогам до ККР. Критерії оцінки виконання завдань поєднано з методичним обґрунтуванням. У цілому контрольні комплексні роботи розроблені на достатньому методичному рівні і відповідають вимогам Положення про ректорський, директорський (деканський) контроль якості навчання студентів в НАУ Міністерства освіти і науки України. Представлений Пакет ККР може бути рекомендований для перевірки залишкових знань та сформованих навичок з дисципліни «Трансфер технологій в економіці» у студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35298
Appears in Collections:Комплексні контрольні роботи з дисциплін кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ККР_Трансфер технологій в економіці.docККР_Трансфер технологій в економіці1.89 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.