Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35287
Title: ККР_Глобальна економіка
Authors: Михальченко, Інна Григорівна
Keywords: Глобальна економіка
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Пакет ККР з дисципліни «Глобальна економіка» для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізацій «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)», спеціальності 075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетинг», спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації»
Description: Комплексна контрольна робота (ККР) з дисципліни «Глобальна економіка» включає до свого складу загальні положення, довідкову літературу та 30 завдань, які складаються з трьох питань і відповідають вимогам до розроблення пакетів ККР. Розроблені теоретичні питання з теорії глобальної економіки охоплюють основи та принципи функціонування системи міжнародних відносин та місце України, враховують теоретичну підготовку студентів по розглянутих темах, а також знання з дисципліни, отримані самостійно. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент володіє такими знаннями, як природа, передумови та фактори становлення глобальної економіки; закономірності глобальної корпоратизації бізнесу; генезис глобальної економічної інтеграції; характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку; форми та механізми соціалізації глобальної економіки; механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі; дію конкурентних механізмів глобального ринку; напрями інтеграції України в глобальний економічний простір; Практична частина ККР дозволяє перевірити можливість фахівців використовувати теоретичні знання та вирішуючи запропоновану проблему з дисципліни «Глобальна економіка». Фахівці мають можливість показати свої знання з питань: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікації основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналізу особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку. В цілому автору вдалось запропонувати такий підхід до складання ККР, який забезпечує рівнозначність теоретичної і практичної частин і однакову складність варіантів, дає змогу показати і оцінити знання студентів з дисципліни, які формує напрям фахівців спеціальності 051 «Економіка» спеціалізацій «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)», спеціальності 075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетинг», спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації», за обґрунтованими критеріями оцінки виконання завдань. ККР з навчальної дисципліни «Глобальна економіка» цілком відповідають змісту робочої програми з дисципліни і можуть бути рекомендовані для проведення заходів по оцінці якості фахової підготовки випускників із зазначеного напряму.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35287
Appears in Collections:Комплексні контрольні роботи з дисциплін кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ККР_Глобальна економіка.docxККР_Глобальна економіка1.69 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.