Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35241
Title: Фізика. Коливання і хвилі
Authors: Поліщук, Аркадій Петрович
Лахін, Борис Федорович
Чернега, Петро Іванович
Keywords: фізика
коливання
хвилі
посібник
Issue Date: 2017
Publisher: НАУ
Abstract: Пропонований посібник є переробленим виданням одного з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він відкриває започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із семи модулів. У модулі «Коливання і хвилі» систематизовано подано програмний матеріал з основ теорії коливань і хвильових процесів. Навчальні еле- менти цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Запитання та завдання для самоперевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35241
ISBN: 978–966–932–057-5
Appears in Collections:Підручники та начальні посібники кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M 4.pdfФізика. Коливання і хвилі603.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.