Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35150
Title: Теорія та технології проектування: Лабораторний практикум
Authors: Ходаков, Данііл Вікторович
Keywords: проектування
Issue Date: 23-Oct-2017
Abstract: Головною метою лабораторного практикуму є придбання студентами навиків роботи у системі MatLab і середовищі Simulink при створенні моделей об’єктів. А також ознайомлення студентів з основоположними методологічними елементами cals-технології: формування електронного архіву конструкторської документації, опис бізнес-процесів, розробка ІЕТК. При цьому виконання лабораторного практикуму базується на створеніі моделі у системі MatLab та подальше її оброблення у PDM-системі STEP Suite (PSS) (http://pss.cals.ru/WORK/index.php) і програмному комплексі по подготовці ІЕТК Technical Guide Builder (TGB), що є розробкою НДЦ CALS-технологій «Прикладна логістика». Вихідна інформація, необхідна для виконання лабораторного практикуму, визначається викладачем на основі додатка 1, табл. 1.3. Студент отримує електричну схему пристрою, опис роботи пристрою, а також перелік елементів відповідно до призначеного йому індивідуального варіанту (додаток 1). Допускається також видача інших схем, які підбираються студентом і затверджуються викладачем. Окрім цього для вибраної схеми викладачем визначається перелік проектних завдань згідно додатка 1, табл. 1.2. Для виконання лабораторних робіт із другого модуля всі отримані в процесі розробки приладу документи є вихідними даними, які вносяться до електронного архіву студентом в процесі їх здобуття з готових лабораторних робіт першого модуля (1.1 – 1.4). Перед проектуванням виробу описується методика розробки виробу за допомогою діаграм бізнес-процесів в лабораторній роботі 2.1 та 2.2. Потім на основі даних електронного архіву або експлуатаційної документації на готовий виріб випускається ІЕТК, здобуття якого описане в лабораторній роботі 2.3 та 2.4. У процесі виконання лабораторних робіт студенти поглиблюють та закріплюють знання з питань побудови математичної моделі об’єкта, розробляти інтерактивні електронно-технічні інструкції сучасними засобами.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35150
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_ТТП_МР_ЛЗ.docЛабораторний практикум4.34 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.