Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34923
Title: Математичні основи автоматизованого проектування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Authors: Кірхар, Наталія Володимирівна
Keywords: проектування
MathCad
Issue Date: 12-Feb-2018
Abstract: Метою лабораторних робіт є набуття студентами навиків та вмінь у проведенні експериментальних досліджень при вивченні методів спектрального опису детермінованих та випадкових сигналів різних типів, порівнянні експериментальних та розрахункових результатів, а також у поглибленні та конкрети-зації програмного матеріалу, що вивчається в лекційній частині дисципліни «Математичні основи авто-матизованого проектування». Лабораторні роботи виконуються студентами на ПЕОМ під керівництвом викладача.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34923
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LabМОАП.docМетодичні вказівки3.61 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.