Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34913
Title: Використання методу проектів у викладанні іноземної мови професійного спрямування майбутнім інженерам
Other Titles: Use of a Project Method in ESP Teaching for Future Engineers
Authors: Конопляник, Леся Миколаївна
Коваленко, Ольга Олександрівна
Keywords: метод проектів, педагогічна технологія, іноземна мова професійного спрямування, майбутні інженери, технічний ВНЗ
project method, pedagogical technology, ESP, profession-oriented foreign language, future engineers, technical higher school
Issue Date: 2018
Publisher: Молодий вчений : наук. журн. – Розділ 13. Педагогічні науки. – 2018. – №3 (55). – С. 105–111
Abstract: У статті досліджується використання методу проектів, як цілісної педагогічної технології, на заняттях іноземної мови професійного спрямування у ВНЗ. Аналізується специфіка використання даного методу у сучасній педагогічній науці. У дослідженні також розглядається типологія методів та надається детальна класифікація проектів. Автори описують фактори, що роблять цей метод актуальним у сучасній системі вищої освіти, приділяють увагу типології проектів, особливостям організації проектів та описують етапи роботи над проектами. У статті також представлені теоретичні основи даного методу, розглядаються переваги його застосування та аналізується значення методу проектів для професійної підготовки майбутніх інженерів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34913
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konoplianyk, Kovalenko_Molodyi Vchenyi.pdfстаття183.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.