Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34185
Title: Організація житлового простору в авіамістечках
Other Titles: Организация жилого пространства в авиагородках
Organization of living spaces in aviation town
Authors: Зузяк Анжела Борисівна
Зузяк Анжела Борисовна
Zuziak Angela
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: авіамістечко
містобудування
аеропорт
житловий простір
генеральний план
авиагородок
градостроительство
аэропорт
жилое пространство
генеральный план
aviation town
urban planning
airport
housing
general plan
Issue Date: Apr-2018
Publisher: К.: НАУ
Citation: Зузяк А. Б., Агєєва Г. М. Організація житлового простору в авіамістечках // Проблеми розвитку міського середовища. - 2018. - Вип. 1(20). - С.58-68.
Abstract: Проаналізовані особливості та фактори, що впливають на формування житлового простору в авіамістечках. Розглянуті проектні рішення авіа містечка; визначені основні показники, які порівняні з показниками поряд існуючих населених пунктів. Надані пропозиції щодо корегування прийнятих рішень.
Проанализированы особенности и факторы, влияющие на формирование жилого пространства в авиагородках. Рассмотрены проектные решения авиагородка; определенны основные показатели, которые сопоставлены с аналогичными показателями рядом расположенных населенных пунктов. Представлены предложения по корректировке принятых решений.
Features and factors of the formation of living space in the aviation town was analyzed. Design solution and definite the main indicators in comparison from existing town have been investigated. Proposals for correcting the decisions taken are provided.
Description: [1]. Містобудування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. - [Чинні від 2002-04-19]. - К. : Держбуд України, 2002. - 109 с. [2]. Савин, В.С. Авиация в Украине. Очерки истории. - Харьков : Основа, 1995. - 264 с. [3]. Білоконь Ю.М. Проблеми містобудівного розвитку територій. - К. : Укрархбудінформ, 2001. - 80 с. [4]. Містобудування. Довідник проектувальника / За заг. ред. Т.Ф. Панченко. - К. : Укрархбудінформ, 2006. - 192 с. [5]. Потапова Е. Т. Тенденції розвитку містобудівних утворень / Т. Е. Потапова, Т. В. Прилипко, Д. М. Кузьміна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - Том 20, №1. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С. 86-96. [6]. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1 -15:2012. - На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. - [Чинні від 2012-11-01]. - К.: Мінрегіон України, 2012. - 21 с. [7]. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2001. - [Чинні від 2001-10-01]. - К.: Держбуд України, 2001. - 52 с. [8]. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів: ДСП 173-96. - К.: Укрархбудінформ, 2002. - 60 с. [9]. Житлові будинки. Основні положення: ДБН В.2.2-15-2005. - [Чинні від 2006-01-01]. - К.: Держбуд України, 2005. - 36 с. [10]. Поперечна, О.О. Проектування соціально орієнтованого житлового середовища як черговий крок розвитку житлової забудови сучасних міст / О.О. Поперечна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2012. - Вип. 30. - С. 118-123. [11]. Усова, В. П. Планировка и застройка поселка : учебное пособие / В. П. Усова. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 92 с. [12]. Іванків [Електрон. ресурс]. - Режим доступ: http://mistaua.com/Україна/Київська_область/Бориспільський_район/і ванків [13]. Бориспільська міська рада [Електрон. ресурс]. - Режим доступ: http://borispol-rada.gov.ua/ [14]. Головне управління статистики у м. Києві [Електрон. ресурс]. - Режим доступ: http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua [15]. Житловий фонд України [Електрон. ресурс]. - Режим доступ: http://www.ukrstat.gov.ua/ [16]. Зузяк, А. Б. Авіамістечко: створення сучасних умов проживання / А. Б. Зузяк, Г. М. Агєєва // Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конгрес, 14-16 березня 2018 р., Київ, Україна: тези доп. - К. : НАУ, 2018. - С.15-17.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34185
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2018_1_9
ISBN: 978-966-929-725-9
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfЗузяк-Агєєва-стаття-1-20-2018215.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.