Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33507
Title: Наукометрія. Навіщо вона потрібна? Показники індивідуальної ефективності науковця та НАУ.
Authors: Іванкевич, О.В.
Keywords: наукометрія
науковець
наукові праці
Науково-технічна бібліотека
наука
Наукометрична база
НАУ
НТБ
Issue Date: 13-Apr-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Наукометрія – це розділ наукознавства, який вивчає еволюцію науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих в даний період часу, цитованість і т. д. Основне завдання наукометрії полягає у дослідженні публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць. Ефективність наукової діяльності може оцінюватися з використанням як якісних, так і кількісних показників. В основі якісних оцінок лежать висновки експертів. Кількісні оцінки засновані на опублікованих даних і патентній інформації: це число публікацій, аналіз частоти їх цитованості (індекс цитування), індекс Хірша, імпакт-фактор наукового журналу, в якому роботи опубліковані, кількість отриманих вітчизняних та міжнародних грантів, стипендій, вітчизняних та іноземних премій, участь у міжнародному науковому співробітництві, складі редколегій наукових журналів. З перерахованих вище показників останнім часом найбільший інтерес представляють індекс цитуванн,я, індекс Хірша і імпакт-фактор. Міжнародна практика наукометричних досліджень сьогодні базується на використанні наукометричних баз даних. Найбільш авторитетні і повні міжнародні бази даних, спрямовані на вивчення наукової активності країн (вчених, організацій) за бібліометричними показниками: Web of Science (WoS) Філадельфійського інституту наукової інформації корпорації Thomson Reuters Scopus видавничої корпорації Elsevier. Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) Index Copernicus Їх данні враховуються в різних міжнародних і національних рейтингових системах.Індекс цитування - прийнята в науковому світі міра значущості наукової роботи якого-небудь ученого або наукового колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію або прізвище автора в інших джерелах. Однак для точного визначення значущості наукових праць важливо не тільки кількість посилань на них, але і якість цих посилань. В даний час індекс цитування визнаний як один із найефективніших показників світових систем наукової інформації. h-індекс, або індекс Хірша- це наукометричний показник, який є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, університету або країни в цілому, заснований на врахуванні кількості публікацій та кількості цитувань цих публікацій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33507
Appears in Collections:Науково-практичний семінар «Наукометрія в НАУ. Створення наукометричних профілів викладачів НАУ»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Почему нужна Наукометрия в НАУ 2018.ppt6.14 MBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.