Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33144
Title: Нелінійне та багатокритеріальне моделювання процесів у системах керування рухом
Authors: Харченко, Володимир Петрович
Писарчук, В.П.
Issue Date: 2015
Abstract: У монографії запропоновано нове вирішення актуальної науково-прикладної проблеми розроблення й удосконалення методів побудови нелінійних та багатокритеріальних моделей для систем і процесів керування рухом з використанням диференціальних перетворень та нелінійної схеми компромісів. Зокрема розглянуто: метод побудови нелінійних моделей руху динамічних об’єктів за експериментальними даними на базі диференціальних перетворень; метод визначення просторових координат рухомих об’єктів на основі порівнянь ортогональних відображень теоретичної та експериментальної моделей їх руху; багатокритеріальну математичну модель визначення оптимальної просторової структури багатопозиційної інформаційної системи та системи накопичення цільової інформації; методики вироблення рішень з використанням багатокритеріальних моделей, які забезпечують розв’язання задач оптимального розподілу обмежених ресурсів, оцінювання ефективності досліджуваних процесів та систем, ідентифікацію технічних засобів і контрольованих ситуацій за сукупністю ознак. Монографія буде корисна науковцям, аспірантам та студентам, які працюють у галузі науки, що охоплює проблеми розроблення й удосконалення математичного та інформаційного забезпечення систем навігації і керування рухом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33144
Appears in Collections:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нелінійне.pdf11.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.