Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.contributor.authorШепута, Микола Миколайович-
dc.date.accessioned2018-03-21T16:45:47Z-
dc.date.available2018-03-21T16:45:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationПідписано до друку 20.12.17 р. Формат 70x108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 29,5. Тираж 300 прим.uk_UA
dc.identifier.issn2309-1533-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32970-
dc.descriptionІнноваційна економіка. — 2017. — № 11–12 (72). — С. 129–134.uk_UA
dc.description.abstractПроаналізовано основні фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства, які дозволяють підвищити його інвестиційну привабливість. Визначено послідовність планування етапів щодо удосконалення внутрішніх параметрів функціонування підприємства, які потребують детального опрацювання з метою налагодження роботи кожного компоненту, як єдиного механізму. Досліджено параметри оцінювання конкурентних переваг підприємства, що дозволяють підприємству визначити можливі загрози (слабкі сторони), які потребують подальшого дослідження, необхідного для закріплення конкурентних позицій та формування ефективної конкурентної стратегії. Запропоновано основні напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою залучення додаткових джерел фінансування, необхідних для інвестування у різні сфери господарської діяльності підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових життєдіяльності підприємства у відповідності до всезростаючих потреб ринку. Обґрунтовано сутність теоретичних аспектів підвищення конкурентоспроможності підприємства, імплементація якої дозволить підвищити його інвестиційну привабливість з метою залучення додаткових джерел фінансування, необхідних для інвестування у різні сфери господарської діяльності підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових життєдіяльності підприємства у відповідності до всезростаючих потреб ринку.uk_UA
dc.description.sponsorshipТернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААНuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААНuk_UA
dc.subjectКонкурентоспроможність, інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, конкурентні переваги.uk_UA
dc.subjectCompetitiveness, investments, investment climate, investment attractiveness, competitive advantages.uk_UA
dc.titleКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІuk_UA
dc.title.alternativeCOMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF INCREASING ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.specialityЕкономічні наукиuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ІЕ 17.pdfКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ570.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.