Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32675
Title: Англійська мова. Збірник контрольних робіт
Other Titles: Английский язык. Сборник контрольных работ
Authors: Бугайов, Олександр Євгенович
Бугаёв, Александр Евгеньевич
Keywords: Іменник, артикль, активний стан, пасивний стан, займенник, прийменник, інфінітив, комплекси з інфінітивом, герундій, комплекси з герундієм, дієприкметник, комплекси з дієприкметником, умовний спосіб, прикметник, прислівник, ступені порівняння, видо-часові форми дієслова, узгодження часів, модальні дієслова.
Имя существительное, артикль, действительный залог, страдательный залог, местоимение, предлог, инфинитив, комплексы с инфинитивом, герундий, комплексы с герундием, причастие, комплексы с причастием, условное наклонение, имя прилагательное, наречие, степени сравнения, видо-временные формы глагола, последовательность времен, модальные глаголы.
Issue Date: 11-Jul-2017
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Англійська мова. Збірник контрольних робіт: практикум / уклад.: О. Є. Бугайов. – К. : НАУ, 2017. – 84 с.
Series/Report no.: Філологічні науки (Англійська мова);
Филологические науки (Английский язык);
Abstract: Збірник містить тестові завдання з англійської мови різного рівня складності. Система складених тестів сприятиме набуттю слухачами підготовчих курсів навичок правильного виконання тестових завдань при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Для слухачів підготовчих курсів, а також для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, абітурієнтів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів.
Сборник содержит тестовые задания по английскому языку разного уровня сложности. Система составленных тестов способствует приобретению слушателями подготовительных курсов навыков правильного выполнения тестовых заданий при подготовке к внешнему независимому оцениванию. Для слушателей подготовительных курсов, а также для учащихся школ, гимназий, лицеев, абитуриентов, учителей общеобразовательных учебных заведений.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32675
Appears in Collections:Навчальні видання БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійська мова. Збірник контрольних робіт.pdfПрактикум770.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.