Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32616
Title: Визначення рівнів рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу ВНЗ під час семестрового контролю з фізичної підготовки.
Other Titles: Определение уровней рефлексивности и физической подготовленности на студентов первого курса вузов во время семестрового контроля по физической подготовке.
Determining the influence of reflexivity on first-year students of universities during the semester control of physical training.
Authors: Фотинюк, Володимир Григорович
Keywords: студенти
анкетування
тестування
рефлексивність
фізична підготовленість
студенты
анкетирование
тестирование
рефлексивность
физическая подготовленность
students
questionnaires
tests
reflexivity
physical preparedness
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет, 2017
Citation: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 2(11). – С. 174-177.
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія.;Випуск 2(11)
Abstract: У статті відображаються результати дослідження рівнів рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу ВНЗ під час семестрового контролю. Завдання даного дослідження полягало у вивчені літературних джерел та проведені анкетування для визначення рефлексивності та тестування фізичної підготовленості студентів першого курсу, а також аналіз результатів проведеного дослідження. Встановлено, що рівні рефлексивності у 79, 88 % та фізичної підготовленості у більше 77,50 % студентів першого курсу мають низький рівень. Отримані результати анкетування та тестування підтверджують низький рівень рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу у повній мірі який не відповідає вимогам, що ставляться до сучасного фахівця.
В статье отражаются результаты исследования уровней рефлексивности и физической подготовленности студентов первого курса вузов во время семестрового контроля. Задача данного исследования состояла в изучении литературных источников и проведены анкетирование для определения рефлексивности и тестирования физической подготовленности студентов первого курса, а также анализ результатов проведенного исследования. Установлено, что уровни рефлексивности в 79,88% и физической подготовленности в более 77,50% студентов первого курса имеют низкий уровень. Полученные результаты анкетирования и тестирования подтверждают низкий уровень рефлексивности и физической подготовленности студентов первого курса в полной мере не соответствующего требованиям, предъявляемым к современному специалисту.
The article presents the results of the study of the levels of reflexivity and physical preparedness of students of the first year of the university during semester control. The task of this study was to study literary sources and conduct questionnaires to determine the reflexivity and testing the physical fitness of students of the first year, as well as an analysis of the results of the study. It has been established that levels of reflexivity of 79,88%, 0%, and physical fitness in more than 77.50% of first-year students are low and below average. The results of the questionnaire and testing confirm the low level of reflexivity and physical fitness of the first-year students to the full extent which does not meet the requirements of a modern specialist.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32616
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Визначення рівнів рефлексивності.....pdf274.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.