Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32564
Title: Метод отримання тіньових зображень об'єктів контролю для телеметричних доглядових систем
Authors: Терещенко, Лідія Юріївна
Keywords: рентген
Issue Date: 9-Feb-2018
Abstract: Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. – Націо-нальний авіаційний університет, Київ, 2018. Дисертаційну роботу присвячено розробленню методу отримання оптичного зображення внутрішньої структури ОК, який спрямований на підвищення ефективності виявлення небезпечних об’єктів контролю в службах авіаційної безпеки та інших галузях. Розроблені аналітичні мо-делі оптичних зображень візуалізації внутрішньої структури ОК різної форми та складності, які дозволяють створити базу небезпечних об’єктів контролю для подальшої автоматизації їх виявлення. Були знайдені тіньо-ві зображення ОК для випадку різних джерел опромінення (точкове, лі-нійне площинне) та різного взаємного розташування елементів схеми кон-тролю. Запропоновані процедури виявлення небезпечних ОК на основі фільтрації зображень та спектрального перетворення можуть бути вико-ристані на практиці. Результати дисертаційної роботи можуть бути вико-ристані під час проектування та модернізації рентгенотелевізійних інтрос-копів САБ та в промисловій рентгенівський техніці.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32564
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.08Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.