Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32563
Title: Параметричні перетворення в слабоспрямованих антенах гелікоптера
Authors: Задорожний, Олександр Сергійович
Keywords: гелікоптер
Issue Date: 9-Feb-2018
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. – Національний авіаційний університет, Київ, 2017 р. Дисертаційна робота присвячена дослідженню та кількісної оцінці спотворень сигналу, які виникають в каналі радіозв’язку з гелікоптером. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретико-методологічних основ кількісної оцінки впливу обертань несучого гвинта гелікоптера на якість каналу передачі даних з борту і на борт гелікоптера. У роботі запропоновано математичну модель пульсацій ефективної висоти антени, які обумовлюють відповідні пульсації діаграми спрямованості штирової антени, яка встановлена на провідному корпусі гелікоптера. На основі запропонованої моделі досліджений вплив обертань несучого гвинта гелікоптера на спектральні та енергетичні показники радіосигналів різних класів. Характерною ознакою спотворення сигналів є збагачення їх спектрів продуктами небажаної амплітудної модуляції на частоті, яка визначається швидкістю обертань валу несучого гвинта та кількістю його лопотів. Наслідком цього ефекту є послаблення середньої потужності сигналу на виході антени і зменшення відношення сигнал/завада. У роботі також обґрунтований графоаналітичний метод кількісної оцінки впливу відносних пульсацій діаграми спрямованості антени на імовірність виникнення бітової помилки в каналі передачі даних. Це дозволило оцінити максимально допустимий рівень пульсацій діаграми спрямованості слабоспрямованої антени.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32563
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.08Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.