Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32549
Title: Формування правосвідомості юристів в сучасних умовах освітніх змін.
Other Titles: THE FORMATION OF LAWYERS’ LEGAL AWARENESS IN MODERN CONDITIONS OF EDUCATIONAL CHANGES.
Authors: Калюжний, Ростислав Андрійович
Keywords: Правосвідомість,
юридична правосвідомість,
правове виховання.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку : [матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2017 р.].
Abstract: The article deals with the issue of the formation of lawyers’ legal awareness in modern conditions of educational changes. Special attention is paid to studying factors that contribute to future lawyers’ acquisition of necessary competence, achievement of an appropriate level of legal socialization and strengthening of moral values as basic concepts in the activity of a qualified law expert.
Стаття присвячена питанням формування правової свідомості юристів в сучасних умовах освітніх змін. Особлива увага приділяється вивченню чинників, що сприяють набуттю у майбутніх юристів необхідної компетентності, досягненню відповідного рівня правової соціалізації та зміцненню моральних цінностей як основних концепцій у діяльності кваліфікованого фахівця в галузі права.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32549
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калюжний. ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЮРИСТІВ.pdf233.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.