Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32529
Title: Теоретичні і методологічні основи розроблення інтелектуальних інформаційних технологій аналітичного оцінювання професійної діяльності
Authors: Заріцький, Олег Володимирович
Keywords: оцінка професійної діяльності
модель роботи
інтелектeальна інформаційна технологія
метод аналітичного оцінювання діяльності
Issue Date: 30-Jan-2018
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Національний авіаційний університет, Київ, 2018. Метою роботи є підвищення ефективності використання трудового потенціалу, продуктивності праці та загального індексу конкурентоспро-можності країни шляхом усунення суперечностей в існуючих оцінних рівнях складності різних видів професійної діяльності за допомогою створення теоретичних і методологічних основ розроблення нових ІТ аналітичного оцінювання професійної діяльності. Уперше розроблено теоретичні та методологічні основи побудови інтелектуальних ІТ аналітичного оцінювання професійної діяльності з використанням нових моделей та методів, які забезпечили автоматизацію інформаційних процесів аналізу та оцінювання видів професійної діяльності, не залежно від професійної орієнтації та виду економічної діяльності, що дозволяє створити єдине комплексне вирішення науково-прикладної проблеми. Уперше розроблено моделі професійної діяльності, метод графічного аналізу даних, метод аналізу слабоструктурованих елементів інформаційної моделі предметної галузі, метод аналітичного оцінювання професійної діяльності, критерій оцінювання якості кластеризації видів професійної діяльності. Удосконалено методи визначення порогових значень активації умовних елементів правил бази знань. Дістали подальшого розвитку стандарти обміну інформацією, теоретичні підходи до розроблення моделі професійної діяльності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32529
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.01

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Заріцький.pdfДисертація11.95 MBAdobe PDFView/Open
Автореферат Заріцький.pdfАвтореферат дисертації1.86 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Тесля ЮМ.pdfвідгук опонента6.44 MBhttp://rada-nau.com.ua/vidguki-ofitsijnikh-oponentiv.htmlView/Open
Відгук_Томашевський ВМ.pdfвідгук опонента4.88 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Шаронова НВ.pdfвідгук опонента4.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.