Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32356
Title: МЕТОД СИНТЕЗУ ОПЕРАЦІЙ ПОТОКОВОГО ШИФРУВАННЯ З ТОЧНІСТЮ ДО ПЕРЕСТАНОВКИ
Authors: ЛАДА, Наталія Володимирівна
Keywords: захист інформації, потокові шифри, операції криптографічного додавання, синтез операцій, стійкість, надійність
Issue Date: 22-Dec-2017
Abstract: Дисертаційна робота присвячена підвищенню якості систем потокового шифрування конфіденційної інформації за рахунок підвищення стійкості та надійності перетворення на основі використання модифікованих операцій додавання за модулем два з точністю до перестановки. Для цього розроблено метод синтезу модифікованих операцій додавання за модулем два з точністю до перестановки на основі експериментальних досліджень шляхом поєднання матричних криптоалгоритмів з перестановками операндів і результатів виконання операцій. Синтезовано симетричні та несиметричні модифікації операцій криптографічного додавання за модулем два. Синтезовано та досліджено повну групу модифікованих операцій криптографічного додавання по модулю два з точністю до перестановки на основі операцій додавання за модулем два з точністю до перестановки операндів, шляхом поєднання матричних криптоалгоритмів з перестановками результатів виконання операцій. Розроблено метод підвищення стійкості та надійності потокового шифрування на основі застосування групи модифікованих операцій додавання за модулем два з точністю до перестановки шляхом використання додаткової гамуючої послідовності для вибору операцій на кожному етапі шифрування
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32356
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diss_Lada.docДисертація23.89 MBMicrosoft WordView/Open
aref_Lada.docАвтореферат3.89 MBMicrosoft WordView/Open
Відгук_Білецького.pdfВідгук опонента6.53 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Халімова.pdfВідгук опонента5.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.