Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.date.accessioned2017-12-26T12:11:10Z-
dc.date.available2017-12-26T12:11:10Z-
dc.date.issued2016-10-28-
dc.identifier.citationПідписано до друку 13.10.16. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІuk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32279-
dc.descriptionСучасні проблеми менеджменту : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун-т, 2016. — С. 21–22.uk_UA
dc.description.abstractУ умовах загострення економічної кризи в Україні, існує необхідність в інструментах, які зможуть допомогти організаціям стати більш ефективними. Безперервні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів суттєво впливають на діяльність суб’єктів господарювання. Для побудови ефективного механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю організації потрібно систематично вносити зміни до своїх стратегії і тактики.uk_UA
dc.description.sponsorshipНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ;-
dc.subjectРеінжиніринг, бізнес-процеси, міжнародна конкурентоспроможність.uk_UA
dc.titleРЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези.pdfРЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ98.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.