Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32279
Title: РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Реінжиніринг, бізнес-процеси, міжнародна конкурентоспроможність.
Issue Date: 28-Oct-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Підписано до друку 13.10.16. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ;
Abstract: У умовах загострення економічної кризи в Україні, існує необхідність в інструментах, які зможуть допомогти організаціям стати більш ефективними. Безперервні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів суттєво впливають на діяльність суб’єктів господарювання. Для побудови ефективного механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю організації потрібно систематично вносити зміни до своїх стратегії і тактики.
Description: Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун-т, 2016. — С. 21–22.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32279
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези.pdfРЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ98.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.