Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31910
Title: Гідрогазомеханіка
Authors: Макаренко, Руслан Олексійович
Коваль, Олексій Дмитрович
Хлистун, Олександр Іванович
Keywords: Кінематика руху рідини, гідростатика
Issue Date: 11-Apr-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальний посібник для студентів спеціальності Енергетичне машинобудування. та складається з 12 розділів. У першому розділі розглянуті основні фізичні властивості рідини і газу, а також сили, що діють в рідині. Другий розділ присвячений основним законам гідростатики. Розглянуті основні властивості гідростатичного тиску, диференціальні рівняння рівноваги Ейлера, закон Паскаля, закон Архімеда. Питанням кінематики рідини присвячено третій розділ. Викладені основні поняття кінематики рідини: лінія течії, трубка течії, потік рідини тощо, а також розглянуті основні параметри потоку рідини і рівняння нерозривності. Четвертий розділ присвячений основним законам гідродинаміки. Розглянуті диференціальні рівняння руху нев’язкої рідини Ейлера, рівняння Бернуллі для потоку ідеальної та реальної рідини, диференціальні рівняння руху в’язкої рідини Нав’є-Стокса. Особливості течії газу, що стискається, розглянуті в п’ятому розділі. Шостий розділ присвячений питанням теорії пограничного шару. Особливості моделювання в гідрогазодинаміці, метод розмірностей і подібності розглянуті у сьомому розділі. У восьмому розділі розглянуті питання теорії динаміки в'язкої рідини при русі в трубопроводах та розрахунку втрат енергії. У дев’ятому розділі наведено приклади гідравлічного розрахунку трубопроводів. Десятий розділ присвячений закономірностям течії газу по трубопроводах, розрахунок газопроводів. У одинадцятому розділи представлено теорії гідравлічного удару в трубопроводах. Матеріали, присвячені витіканню рідини і газу через отвори і насадки, струминним течіям газу через сопла наведено у розділі дванадцять. В навчальному посібнику поєднується викладення класичних законів і методів гідрогазомеханіки з інженерними підходами до гідрогазодинамічних розрахунків.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31910
ISBN: 978-966-598-978-3
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гідрогазомеханіка.pdfНавчальний посібник8.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.