Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31853
Title: Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія). Пакет комплексних контрольних робіт.
Authors: Максимюк, Марія Романівна
Keywords: Перевірка залишкових знань
Комплексна контрольна робота
Issue Date: 2014
Publisher: НАУ. Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки. Кафедра хімії і хімічної технології.
Abstract: Пакет комплексних контрольних робіт розроблено з метою оцінювання залишкових знань і умінь у студентів напрямків: "Хімічна технологія з дисципліни "Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)". Пакет комплексних контрольних робіт складається з індивідуальних завдань, зміст яких охоплює основні розділи курсу "Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)" і повністю відповідає робочій навчальній програмі з даної дисципліни. Кожна комплексна контрольна робота складається з трьох конкретно поставлених питань, які дозволяють виявити у студентів як теоретичні так і практичні знання з основних розділів даного курсу: термодинамічна характеристика міжфазної поверхні; адсорбція на границях поділу фаз: рідина-газ, тверде тіло-розчин; фізико-хімічні та оптичні властивості дисперсних систем. В контрольних завданнях також поставлено ряд методичних питань, які дають можливість оцінити у студентів навики, отримані під час виконання експериментальних робіт та в процесі проведення наукових розрахунків, пов’язаних з визначенням розміру дисперсних частинок, обчисленнями енергетичних констант, що описують адсорбційний процес, оцінюванням величини теплоти змочування поверхні дисперсних систем рідинами різної природи та умінню створювати умови для отримання стійких або зкоагульованих колоїдних систем. Поряд з високою оцінкою фундаментальності підготовки ККР слід відзначити, що бажано було б навести більше питань розрахункового характеру. В цілому розроблені ККР рекомендуємо для оцінки залишкових знань і вмінь студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31853
Appears in Collections:2. Пакети комплексних контрольних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пакет 4 ККР Поверхневі явища Максимюк М.Р..docxПакет комплексних контрольних робіт. Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія). НАУ-2014. 1.67 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.