Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31703
Title: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Authors: Білявська, Юлія Вікторівна
Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Трансфер технологій, інтелектуальні ресурси, інжиніринг, інформаційний обмін, економіки знань.
Issue Date: 19-Mar-2015
Publisher: Київський національний торговельно-економічний університет
Citation: Підписано до друку 17.03.15. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 14-15. Вид. № 12/І
Series/Report no.: Замовлення № 14-15. Вид. № 12/І;
Abstract: Зростання економіки України напряму залежить від розвитку інноваційної діяльності в країні. Щороку все більше науковців розробляють нові технології виробництва, альтернативних джерел електроенергії та багато інших, проте багато із цих розробок так і не досягають споживача, для якого вони призначені. Водночас, вітчизняні підприємці у пошуках ефективних технологій виробництва часто звертаються до зарубіжних винахідників, не знайшовши відповідних технологій всередині країни. Проблемою незадоволеного попиту та недостатньої пропозиції є недосконала система обміну технологіями між учасниками інноваційного процесу. Тому виникає потреба аналізування діяльності мереж трансферу технологій в Україні та розроблення ефективної системи їх взаємодії.
Description: Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали VІIІ міжнар. бізнес-форум. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 32-33.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31703
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_КНТЕУ.pdfІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ67.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.