Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31702
Title: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Білявська, Юлія Вікторівна
Keywords: Підсистема управління, якість обслуговування, міжнародні стандарти якості ISO 9001.
Issue Date: 23-Oct-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Підписано до друку 14.10.15. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ;
Abstract: Підвищення якості обслуговування є важливішим завданням для всіх без винятку підприємств, що працюють на споживчому ринку. Рано чи пізно цільовим орієнтиром діяльності підприємства обирають забезпечення високого рівня якості обслуговування споживачів. Саме якість обслуговування останніх в скрутних умовах економічної кризи стає головною перешкодою для розвитку підприємств торгівлі в Україні. Багатьом з них доводиться призупиняти свій розвиток «в ширину», щоб підвищити якість обслуговування, оскільки без цього, як вважають керівники підприємств, вже не можна розраховувати на довгостроковий успіх.
Description: Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Нац. авіац. ун-т, 2015. – С. 76-80.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31702
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський НАУ 15.pdfІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.