Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31699
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.contributor.authorБілявська, Юлія Вікторівна-
dc.date.accessioned2017-12-06T13:26:29Z-
dc.date.available2017-12-06T13:26:29Z-
dc.date.issued2015-11-27-
dc.identifier.citationПідписано до друку 25.11.2015 р. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Наклад 100 прим. Замовлення 96uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31699-
dc.descriptionРозвиток та регулювання торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на засадах кластерного підходу : матеріали ХI міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. – Х. : Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, 2015. – С. 101-102.uk_UA
dc.description.abstractВ умовах глобалізації суттєво зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту підвищення ефективності управління підприємствами. Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг обумовлюють необхідність підвищення рівня забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями (сервіс-орієнтована архітектура, хмарні обрахунки тощо).uk_UA
dc.description.sponsorshipКиївський національний торговельно-економічний університетuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХарківський торговельно-економічний інститут КНТЕУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення 96-
dc.subjectІнноваційний розвиток, автоматизована система, туристичні послуги.uk_UA
dc.titleВПЛИВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biliavska _Biliavskyi _tezi 15.pdfВПЛИВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ70.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.