Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31524
Title: LOKALNA CYWILIZACJA W WYMIARZE GLOBALIZACJI (PRZYKŁAD UKRAINY)
Authors: Троян, Сергій Станіславович
Keywords: cywilizacja, globalizacja, kultura, tożsamość, rewolucja, Ukraina.
Issue Date: 2016
Publisher: Wrocław 2016, WUW,
Citation: Trojan S. Lokalna cywilizacja w wymiarze globalizacji (przykład Ukrainy) [w:] (Nie) ład a (od) budowa cywilizacji: Monografia / Pod red. Zdzisława Zagórskiego i Stanisława Kamykowskiego, Wrocław 2016, WUW, S. 147 – 160
Abstract: Charakterystykę wspołczesnej cywilizacji lokalnej przedstawiono na podstawie analizy fenomenu cywilizacyjno-kulturalnego Ukrainy jako „cywilizacji rozłamowej” (według S. Huntingtona i M.Mychalczenki). Zbadano pięć czynników głównych, a jednocześnie znaczące „obszary problemowe” (według A. Kyrydon) jej współczesnego rozwoju, czyli rozłamu cywilizacyjnego, tożsamości kulturowej, zmian rewolucyjnych, przekształceń demokratycznych i kultury politycznej. Z tego punktu widzenia określono szczegóły cywilizacyjno-kulturalnego rozwoju Ukrainy – i przede wszystkim obecnego stanowiska limitrofnego, to znaczy przestrzeni międzycywilizacyjnej lub lokalnej pomiędzy zachodnią, euroazjatycką a islamską cywilizacjami – pod wpływem procesów globalizacyjnych. Taki rozwój przewiduje aktywny i owocny udział w dialogu cywilizacyjnym na zasadach międzykulturalnej komunikacji globalnego społeczeństwa.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31524
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18___TROJAN__Artykul_pol.doc149.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.