Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31521
Title: Świat po zimnej wojnie: zasady ewolucji współczesnego porządku międzynarodowego
Authors: Троян, Сергій Станіславович
Keywords: współczesny świat
Issue Date: 2014
Publisher: Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin, Poland
Citation: Trojan S. Świat po zimnej wojnie: zasady ewolucji współczesnego porządku międzynarodowego / S.Trojan // Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich / Redakcja naukowa Wojciech Gizicki. – Lublin: Instytut Sądecko-Lubelski, 2014. – S. 37 – 46.
Abstract: We współczesnych warunkach rozwoju świata „po zimnej wojnie” prognozowanie przyszłości stało się bardzo znaczącym czynnikiem strategii politycznej wiodących państw świata i organizacji międzynarodowych. Ze względu na uogólnienie ich postaw wobec transformacji porządku międzynarodowego można wydzielić co najmniej trzy zmiany podstawowe. Po pierwsze, dokonano przejścia od świata bipolarnego do świata kompleksowego. Po drugie, współczesny świat „przejściowy” jest nie do końca przewidywany, a to znaczy, że potrzebuje zmian obecny system bezpieczeństwa międzynarodowego. Po trzecie, nową i znaczącą rolę w polityce światowej odgrywają technologie informacyjne, co pozwala scharakteryzować współczesne społeczeństwo jako informacyjne. Wspomniane zasady ewolucji są świadectwem zmiany struktury globalnej światowej przestrzeni międzynarodowej.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31521
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16___Troyan_Wspolcz_Stosunki_miedzynarod.doc92 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.