Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31366
Title: PROBABILISTIC METHODS OF ZERO-DEFECTS CHECKING FOR NONHOMOGENEOUS SAMPLINGS
Other Titles: Ймовірнісні методи бездефектного контролю у разі застосування неоднорідної вибірки
Authors: Krasnousova, O. Y.
Opanasiuk, Y. A.
Dmytrenko, B. I.
Keywords: Probabilistic methods; nonhomogeneous sampling; zero-defects methods; testing scheme; ergodic systems; inferential statistic; Bernoulli binomial testing scheme
ймовірнісні методи; неоднорідна вибірка; методи нульових дефектів; схема тестування; ергодичні системи; інферентна статистика; біноміальна схема Бернуллі
Issue Date: Jun-2017
Publisher: «Освіта України»
Series/Report no.: Electronics and control systems, N 2 (52);98-102
Abstract: A short outline of the modified probabilistic methods of zero-defects checking is given and the applicability of these methods for nonhomogeneous sampling is substantiated. The main task of this paper is to substantiate the proposed modification of the zero-defect checking for obviously heterogeneous sampling. The proposed modification of the classical zero-defects methods allows: essentially decrease required volumes of testing; reduce testing terms in comparison with repeated fulfillments of the classical zero-defects method of tests; visibly declined testing costs. The proposed modifications of the classical zero-defects methods are fitted to work for all cases of essentially inhomogeneous samples. Given substantiation of the proposed method may be essentially used also for the modification of Bernoulli binomial testing scheme to reconcile it with the real situation in the accepting sampling. Our methods as a classical ones are based on application of Bernoulli's binominal testing scheme.
Наведено короткий опис модифікованих ймовірнісних методів перевірки нульових дефектів та обґрунтовано придатність застосування цих методів для неоднорідної вибірки. Основним завданням даної роботи є обґрунтування запропонованої модифікації перевірки дефектів з явно неоднорідною вибіркою. Запропонована модифікація класичних методів нульових дефектів дозволяє істотно зменшити необхідні обсяги тестування; скоротити терміни випробувань порівнянно з повторними тестуваннями класичного методу бездефектного контролю; помітно знизилися витрати на тестування. Запропоновані модифікації класичних методів бездефектного контролю придатні для роботи у всіх випадках суттєво неоднорідних зразків. Враховуючи обґрунтування запропонованого методу, можна, по суті, використати також модифікацію схеми біномиальних випробувань Бернуллі, щоб узгодити її з реальною ситуацією в приймаючій вибірці. Розглянуті методи, як і класичні, базуються на застосуванні схеми біноміального тестування Бернуллі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31366
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdfнаукова стаття940.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.