Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31341
Title: ФОРМУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ В КОНТЕКСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Євроінтеграційні пріоритети, конкурентоспроможність економіки, стратегія євроінтеграції.
Issue Date: 22-Oct-2016
Publisher: Українська інженерно-педагогічна академія
Citation: Підписано до друку 20.10.16. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 132-16. Вид. № 14/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 132-16. Вид. № 14/ІІІ;
Abstract: Особливу важливість в умовах посилення євроінтеграційних процесів набуває оцінка пріоритетів і перспектив подальшого розвитку міжнародного співробітництва України, яка будучи в гeoполітичномy пpocтоpі євpoпeйcькою державою, зацікавлена саме у пpoцecaх, що сприяють зміцненню peгіoнaльної безпеки на континенті.
Description: Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтерн.-конф. – Х. : Укр. інжен.-педаг. акад., 2016. – С. 157-159.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31341
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський тези.pdfФОРМУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ В КОНТЕКСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.