Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31339
Title: БЕЗПЕРЕРВНА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Безперервна оптимізація, бізнес-процеси, інноваційна економіка.
Issue Date: 17-Nov-2016
Publisher: ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ
Citation: Підписано до друку 15.11.16. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 124-16. Вид. № 11/ІV
Series/Report no.: Замовлення № 124-16. Вид. № 11/ІV;
Abstract: У умовах загострення кризи в економіці України, існує необхідність в інструментах, які зможуть допомогти організаціям стати більш ефективними. Безперервні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів суттєво впливають на діяльність суб’єктів господарювання. Для становлення інноваційної економіки потрібно систематично вносити зміни до своїх стратегії і тактики.
Description: Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. – Х. : Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, 2016. – С. 11-12.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31339
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський тези.pdfБЕЗПЕРЕРВНА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ190.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.