Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31338
Title: ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Екологічний менеджмент, міжнародна конкурентоспроможність, міжнародні стандарти.
Issue Date: 17-Oct-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Підписано до друку 13.10.16. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 141-16. Вид. № 33/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 141-16. Вид. № 33/ІІІ;
Abstract: Проблема управління природоохоронною діяльністю набула статусу однієї з найбільш нагальних проблем, які стоять перед людством у XXІ ст. Досить складно, одночасно зберігати і нарощувати темпи економічного зростання з мінімізацією негативних наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище.
Description: Сучасні проблеми економіки : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Нац. авіац. ун-т, 2016. – С. 14-15.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31338
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський тези ЕП.pdfЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ669.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.