Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31168
Title: ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальний фактор, людський фактор, задоволеність працею, психологічний клімат у колективі, віра у соціальні ідеали.
Issue Date: 10-May-2006
Publisher: Полтавський університет споживчої кооперації України
Citation: Підписано до друку 28.05.06. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Ум. друк. арк. 14,1. Наклад 200 прим.
Abstract: Термін “соціальний фактор” уперше ввів С. Струмілін, вивчаючи проблеми підвищення продуктивності праці. З того часу з’явилася безліч наукових публікацій, у яких так чи інакше розглядалися соціальні фактори. Якщо у широкому розумінні соціальні фактори поєднувалися за змістом з об’єктивними закономірностями і при цьому не враховувався суб’єктивний компонент, то у вузькому розумінні поняття перебільшувалася роль останнього (суб’єктивного компоненту).
Description: Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : Полтав. ун-т спожив. кооп. України, 2006. – С. 33–34.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31168
ISBN: 966-7971-35-Х
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poltava_tezi.pdfВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА294.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.