Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31165
Title: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РІВНІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальний капітал, соціальні інтереси, соціальні орієнтири, соціальна політика.
Issue Date: 27-Oct-2005
Publisher: Київський національний торговельно-економічний університет
Citation: Підписано до друку 21.10.05. Формат 60x84/16. Папір письм. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 19,81. Ум. фарбо-выдб. 18,9. Тираж 200 прим. Замовлення № 935.
Series/Report no.: Замовлення № 935.;
Abstract: Належне ставлення до інтелекту і творчих здібностей особи є передумовою серйозного прогресу в сфері розвитку високих технологій, що у свою чергу, є запорукою процвітаючої економіки. Подібний прогрес призводить до змін не лише в сфері технологій, але і в соціальній сфері, змушуючи відшуковувати нові способи суспільної регуляції. За такої постановки проблеми важливого значення набуває формування соціального капіталу.
Description: Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – С. 179–181.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31165
ISBN: 966-629-186-Х
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc_t_KNTEU.pdfФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РІВНІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА300.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.