Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31164
Title: ВІТЧИЗНЯНІ ПРОБЛЕМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальний капітал, “радіус довіри”, людський капітал, глобалізація.
Issue Date: 17-Feb-2005
Publisher: Кримський інститут бізнесу
Citation: Підписано до друку 15.02.05. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Ум. друк. арк. 8. Наклад 150 прим. Замовлення № 19. Вид. № 16/І
Series/Report no.: Замовлення № 19. Вид. № 16/І;
Abstract: Належне ставлення до інтелекту і творчих здібностей особи є передумовою серйозного прогресу в сфері розвитку високих технологій, що у свою чергу, є запорукою процвітаючої економіки. Подібний прогрес призводить до змін не лише в сфері технологій, але і в соціальній сфері, змушуючи відшуковувати нові способи суспільної регуляції. За такої постановки проблеми важливого значення набуває збільшення вартості соціального капіталу.
Description: Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях рыночных отношений : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь : Крим. ін-т бізнесу, 2005. – С. 102–103.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31164
ISBN: 966-572-845-8
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези КІБ 05.pdfВІТЧИЗНЯНІ ПРОБЛЕМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ309.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.