Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31119
Title: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Білявська, Юлія Вікторівна
Keywords: Інноваційна діяльність, державна політика, трансфер технологій.
Issue Date: 14-May-2015
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: Формат 6084/16. Ум. друк. арк. 16,6. Тираж 200 пр. Зам. № 029/185.
Series/Report no.: Зам. № 029/185.;
Abstract: Зростання економіки України напряму залежить від розвитку інноваційної діяльності в країні. Так, все більше науковців розробляють нові технології виробництва, проте багато із цих розробок так і не досягають споживача, для якого вони призначені. Водночас, вітчизняні підприємці у пошуках ефективних технологій виробництва часто звертаються до зарубіжних винахідників, не знайшовши відповідних технологій всередині країни.
Description: Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економі¬ці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – П. : Полтав. ун-ту екон. і торг., 2015. – С. 247-249.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31119
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ПУЕТ.pdfКОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ698.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.