Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31060
Title: ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Authors: Білявська, Юлія Вікторівна
Keywords: Організаційна культура, соціальної відповідальності бізнесу, система матеріального та нематеріального стимулювання.
Issue Date: 26-Mar-2017
Publisher: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції "Modern economic research: co-operation, banking, public administration in a decentralized environment"
Citation: Підписано до друку 19.03.17. Формат 60x84/17. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-17. Вид. № 63/І
Series/Report no.: Замовлення № 149-17. Вид. № 63/І;
Abstract: Підприємство є частиною економічної системи будь-якої країни. У зв’язку з цим з’являється питання координації інтересів бізнесу і суспільства, в рамках якого цей бізнес існує. Питання про зв'язок між отриманням прибутку і виробництвом благ повинно вирішуватися з позицій соціально- відповідальної функції підприємства, що є невід’ємною складовою його організаційної культури.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31060
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявська_Польща.pdfФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.