Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30135
Title: Принципи проектування відкритих розподілених систем. Навчальний посібник.
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Харченко, Олександр Григорович
Замковий, Володимир Вікторович
Keywords: описання принципів і методів структурного, процесного та об'єктно-орієнтованого підходів до аналізу, проектування інформаційних систем в межах довільного предметного середовища на базі комп’юте-ризованих засобів і технологій
Issue Date: 10-Oct-2010
Publisher: Національний авіаційний університет.
Citation: Містить описання принципів і методів структурного, процесного та об'єктно-орієнтованого підходів до аналізу і проектування інформаційних систем в межах довільного предметного середовища на базі комп’юте-ризованих засобів і технологій. Розглянуто методи побудови потокових моделей, моделей, орієнтованих на дані, та моделей планування бізнес-процесів із застосуванням CASE-засобів BPWin та ERWin на базі діаграмних технік IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1X. Описано технологію моделювання бізнес-архітектури та бізнес-процесів компанії на базі методології та інстру-ментальної платформи ARIS і методологію побудови моделі інформаційної системи на основі об'єктно-орієнтованого підходу з використанням мови UML. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».
Abstract: Сучасний рівень розвитку комп’ютерних технологій проектування інформаційних систем (ІС) характеризується зростаючою складністю не тільки програмних компонентів, а й концепцій та ідей, покладених в основу цих технологій. Цей навчальний посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Принципи проектування відкритих розподілених систем» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр» спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології». Мета посібника — допомогти студентам здобути теоретичні знання з питань структурного аналізу та проектування інформаційних об’єктів і процесів предметної області ІС, навчити їх застосовувати методи аналізу для формування моделі логіки бізнес-процесів ІС, методи проектування з використанням CASE-засобів BPWin та ERWin, а також методи процесного та об’єктно-орієн-тованого моделювання і проектування ІС у межах довільної предметної області.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30135
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oblozka_.jpg1.34 MBJPEGView/Open
Титул_Райчев.doc185 kBMicrosoft WordView/Open
Cтр_3-50.doc899 kBMicrosoft WordView/Open
Стр__51-162.doc5.25 MBMicrosoft WordView/Open
Стр_163__.docНавчальній посібник.1.51 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.