Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29816
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"
Authors: Біленко, Тетяна Іванівна
Онищенко, Наталія Василівна
Клименко, Вікторія Вікторівна
Keywords: Навчальна програма
Основи економічної теорії
Issue Date: 6-Jun-2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма дисципліни "Основи економічної теорії" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" всіх напрямів, введених в дію з 2012 р.
Description: 1. Пояснювальна записка; 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 2. Зміст навчальної дисципліни 2.1. Модуль №1 "Вступ до економічної теорії. Загальні основи економічного розвитку " 2.2. Модуль №2 "Теоретичні проблеми економіки на мікро- та макрорівні" 3. Список рекомендованих джерел 4. Форми документів Системи менеджменту якості
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29816
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н№ін–№напр12–1.2.1.1.pdfНавчальна програма "Основи економічної теорії"280.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.