Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29748
Title: Система автоматизації сертифікаційних випробувань програмного забезпечення контролю польотів
Other Titles: The automation system certification testing software flight control
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Харченко, Олександр Григорович
Keywords: системи автоматизації,контроль польотів, програмне забезпечення, створення тестових наборів даних .
Issue Date: 24-Oct-2003
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету.–2003.– №3. –С.24–30.
Citation: Результати обробки інформації бортових реєстраторів використовуються для контролю польотів, а також при розслідуванні льотних інцидентів. Тому програмне забезпечення контролю польотів (ПЗ КП) є критичним і допуск його до експлуатації здійснюється після проведення всебічних випробувань і перевірки на відповідність вимогам державних стандартів і інших нормативних документів. Для перевірки відповідності ПЗ КП нормативним документам, сукупність вимог яких складає профіль програмного забезпечення, повинні проводитися сертифікаційні випробування. Метою випробувань є експериментальне визначення фактичних характеристик ПЗ. В основному випробування проводяться шляхом тестування, що є трудомісткою процедурою. За оцінками фахівців витрати на проведення тестування складають не менш 30% від загальної вартості розробки ПЗ. Скорочення термінів сертифікаційних випробувань, зменшення витрат і підвищення вірогідності результатів можна досягти шляхом автоматизації. Автоматизуються найбільш трудомісткі операції, такі як створення тестових наборів даних (ТНД) і обробка результатів тестування, що дозволяє підвищити ефективність тестування і, як наслідок, надійність ПЗ.
Abstract: The results of the processing of information from flight recorders used for flight control, as well as in the investigation of flight incidents. Therefore, the software of the flight control (KP) is critical and the admission to operation is granted after extensive testing and checking for compliance with the requirements of state standards and other normative documents. To verify compliance with KP standards, the set of requirements which is the profile software should be certified testing. The purpose of the tests is the experimental determination of the actual characteristics. Basically the tests are conducted by testing that is a time consuming procedure. According to experts, the cost of testing is not less than 30% of the total cost of software development. Reducing the time of certification testing, reducing cost and increasing the reliability of the results can be achieved by automation. Avtomatiziruete most time-consuming tasks such as creating test data sets (TND) and the processing of test results, which allows to increase the efficiency of testing and, consequently, reliability.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29748
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_ВЧерк.docНаукова стаття. Система автоматизації сертифікаційних випробувань програмного забезпечення контролю польотів 111 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.